Rodzaje rębaków

Współcześnie panuje trend do jak najlepszego wykorzystania wszystkich surowców. Tym bardziej, że na wszystkim można zarobić przetwarzając z pozoru nieprzydatne ” odpady „. W branży drzewnej mamy sytuację, że gałęzie […]