Czym są folie dachowe?

 

Zamiast tradycyjnych pokryć dachowych, np. z papy na tzw. pełnym deskowaniu, można bezpośrednio na krokwiach wykorzystać nowocześniejsze rozwiązanie. Stanowią one materiały wstępnego krycia, zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi i zawilgoceniem. Występują w kilku rodzajach – wstępnego krycia, paroprzepuszczalna czy paroizolacyjna.

Do czego służą folie dachowe?

folia dachowaSą to nowoczesne materiały izolacyjne, które umieszcza się w odpowiednich warstwach, w rejonach pokrycia dachu i jego ocieplenia. Materiały te mają chronić konstrukcję dachu i jego izolację cieplną głównie przed zawilgoceniem. Może do tego dochodzić na skutek przeciekania zewnętrznej powierzchni dachu, ale także wskutek gromadzenia się skroplonej pary wodnej wewnątrz domu. Folia dachowa mdm występuje w wielu rodzajach. Szczególnie polecane są folie niskoparoprzepuszczalne. Przepuszczają one jedynie niewielkie ilości pary. Stosowane są jako uszczelnienie pod pokrycia układane na łatach. Nie mogą one stykać się z ociepleniem. Między folią a izolacją powinna zostać szczelina wentylacyjna. Powstają wówczas tzw. dachy wentylowane. Są w nich 2 szczeliny wentylacyjne: jedna pod pokryciem, a druga pod folią. Mają zastosowanie jako materiały zmniejszające zagrożenie wilgocią z zewnątrz (wody opadowe) oraz pochodzącą z wnętrz (skroplona para wodna). W razie uszkodzenie pokrycia dachowego albo w trakcie prac dekarskich, materiały te stanowią tymczasowe zabezpieczenie przed opadami.

Zastosowanie tego rozwiązania sprawdza się w dachach domów z poddaszem nieużytkowym. Tam przestrzeń nad ocieplonym stropem może być wentylowana. Znajdują też zastosowanie w nieocieplanych dachach budynków gospodarczych, magazynowych czy przemysłowych. Tam, ze względu na funkcje dachu i jego prosty kształt, nie jest potrzebna duża paraprzepuszczalność izolacji wiatrochronnej i wodochronnej. Ważniejsza jest wytrzymałość i niskie koszty dachu.