Czytelny model anatomiczny

Nauka w szkole zaczyna się już od szóstego lub siódmego roku życia, choć oczywiście w domu można ją zacząć znacznie wcześniej. W szkole podstawowej dzieci mają z każdym rokiem więcej przedmiotów, które prowadzą inni nauczyciele i odbywają się w różnych salach.

Z jakich modeli anatomicznych korzystają nauczyciele?

szkolny model anatomicznyKażdy uczeń ma swój ulubiony przedmiot szkolny, z którego nauka przychodzi mu z łatwością. Jednak są też takie przedmioty, które wyzwalają ciekawość w przeważającej większości uczniów, ponieważ traktują o rzeczach codziennych, które nas bezpośrednio dotyczą. Mowa tu jest głównie o biologii, która należy do nauk przyrodniczych zajmujących się badaniem życia i organizmów żywych. Szczególnie ciekawy materiał dzieci przyswajają w siódmej klasie, kiedy to uczą się o człowieku. Zakres materiału obejmuje cały organizm ludzki, procesy w nim zachodzące, budowę narządów, tkanek czy też układ kostny. Można się tego uczyć z książek, oglądając obrazki i czytając opisy, ale znacznie lepsze efekty można osiągnąć wykorzystując niejeden szkolny model anatomiczny. Może on przedstawiać szkielet człowieka, jego tułów z narządami wewnętrznymi, budowę tkanek czy przekrój całego ciała. Dostępne na rynku modele anatomiczne mogą dokładnie odwzorowywać nasze ciało w proporcji jeden do jeden lub mniejsze. Standardowy kościotrup znajduje się chyba w każdej sali biologicznej, gdyż to podstawowy model, który na lekcjach biologii jest niezastąpiony. Oczywiście modele mogą też dotyczyć zwierząt, samych narządów czy bakterii.

Nauka jest niesamowicie ciekawa, szczególnie z interesującymi pomocami dydaktycznymi, z których nauczyciele bardzo często korzystają. Dzięki odpowiednim modelom anatomicznym, dzieci mogą na własne oczy zobaczyć jak wygląda ich ciało wewnątrz.