Jak przebiega kontrola podatkowa?

Zarówno opcja przeprowadzenia kontroli podatkowej, jaki prawdopodobieństwo jej przeprowadzenia, mogą wzbudzać u przedsiębiorcy znaczne obawy. Z tego powodu warto dowiedzieć się, czego można spodziewać w przypadku otrzymania zawiadomienia o planowanej kontroli, aby w odpowiedni sposób się do niej przygotować. Dzięki temu sam jej przebieg będzie mniej stresujący, a dodatkowo także pojawi się znacznie mniejsza liczba nieprawidłowości.

Przygotowanie do kontroli podatkowej

kontrola podatkowa wrocławPodstawą przeprowadzania kontroli podatkowej są przepisy Ordynacji podatkowej. Może ona dotyczyć każdego przedsiębiorcy i jest podyktowana podejrzeniem nieprawidłowości w rozliczaniu podatków. Kontrola tego typu jest wszczynana z urzędu i przeprowadzana przez organy podatkowe pierwszej instancji, w tym przez naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby skarbowej czy dyrektora izby celnej. Czas trwania kontroli jest ograniczony i może wynosić w przypadku mikroprzedsiębiorców 12 dni roboczych, małych przedsiębiorców 18 dni roboczych, średnich przedsiębiorców 24 dni robocze, natomiast w przypadku pozostałych przedsiębiorców maksymalnie 48 dni roboczych. Jeżeli dotyczy nas kontrola podatkowa wrocław jest odpowiednim miastem do przygotowania. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca powinien zostać powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Po przeprowadzeniu kontroli podatkowej sporządzany jest z niej protokół. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej bardzo szczegółowo ustalony jest jego zakres oraz informacje jakie muszą znaleźć się w treści. Jednocześnie po doręczeniu protokołu kontrola podatkowa zostaje zakończona. Przedsiębiorca ma dodatkowo prawo wniesienia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu, a także kolejnych wniosków dowodowych maksymalnie w ciągu 14 dni.