Jak wygenerować ciepło na własne potrzeby?

Ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego konieczne jest podejmowanie działań, które pozwolą ograniczyć emisję szkodliwych gazów i substancji. Jednym z ważniejszych zagadnień jest transformacja energetyczna w sektorze ciepłownictwa. Do tej pory budynki były ogrzewane poprzez spalanie paliw konwencjonalnych. Produktem ubocznym takiego procesu były szkodliwe gazy.

Kto może skorzystać z dofinansowania do OZE?

dofinansowanie na pompy ciepłaNa szczęście obecnie coraz chętniej środki inwestowane są w odnawialne źródła energii. Technologie wchodzące w ich skład pozwalają pozyskać energię w sposób ekologiczny. Popularność takich rozwiązań wynika w dużej mierze z dopłat z programów operacyjnych krajowych oraz międzynarodowych. Dzięki nim znacznie skraca się czas zwrotu z inwestycji. Przykładem mogą być chociażby dofinansowanie na pompy ciepła, które pozwalają skrócić czas zwrotu z kilkunastu do kilku lat. Okres ten jest bardzo atrakcyjny szczególnie biorąc pod uwagę żywotność pompy, która jest szacowana na dziesiątki lat. Dzięki nowoczesnym jednostkom grzewczym możliwe jest pozyskanie energii, która następnie jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń czy przygotowania wody użytkowej. W celu skorzystania z dostępnych programów operacyjnych konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do gminy lub urzędu miasta.

Jeśli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy wypłata środków jest realizowana w krótkim terminie. Dzięki temu większa liczba osób ma dostęp do nowoczesnych technologii, które są nie tylko ekologiczne lecz również i ekonomiczne. Jak widać obecnie coraz chętniej zamiast tradycyjnych układów ogrzewania realizowane są nowoczesne instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii. Ich ilość jest ściśle powiązana z programami wsparcia, z których dostępne są dodatkowe środki finansowe.