Kiedy możemy wyciąć drzewa?

 

Drzewa uchodzą za obiekt specjalnie chroniony przez ekologów. Uważane są za bardzo wartościowy element ochrony środowiska. Wydaje się więc, że w miastach takich jak Knurów nie możemy dowolnie wycinać drzew. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Przypadki zezwalające nam na wycinkę drzew

wycinka prywatnych drzew w KnurowieLegalna przez przede wszystkim wycinka prywatnych drzew w Knurowie. Dzieje się tak w przypadku, gdy drzewa i krzewy należą tylko do nas oraz znajdują się na terenie naszej posesji. Wtedy możemy dowolnie je wyciąć i całkowicie usunąć z naszej posesji, a za działalność taką jak wycinka prywatnych drzew w Knurowie nikt nie ma prawa nas ukarać mandatem czy odpowiadającą działalności nielegalnej odpowiednią grzywną. Istnieją także inne przypadki oprócz przytoczonego przykładu, którym jest wycinka prywatnych drzew w Knurowie. Nie potrzebne jest nam zezwolenie na dokonanie wycinki drzew w przypadkach, gdy są to drzewa i krzewy typu owocowego, co oznacza, że dobrowolnie możemy korzystać z nich jako z pożytków. Dodatkowo istnieją przepisy, które zezwalają na wycinanie drzew, które nie osiągnęły konkretnego wieku i rozmiaru. Drzewa młode mogą podlegać wycięciu bez dodatkowej zgody, ponieważ nie mają one takiej samej wartości jak stare drzewa. Im starsze jest drzewo, tym bardziej istotne jest dla fauny i flory i tym bardziej korzystny wpływ tego drzewa na nasze zdrowie i jakość powietrza. Oczywistym przypadkiem jest także automatyczne zezwolenie na wycinkę drzewa w sytuacji, gdy drzewo to jest uszkodzone i zagraża naszemu bezpieczeństwu.

Widzimy, więc że nie tylko przypadki takie jak wycinka prywatnych drzew w Knurowie są dozwolone przez prawo. Możemy także wyciąć drzewa, których pień nie przekracza określonej średnicy oraz w przypadku, gdy są to drzewa młode.