Kwalifikacja sprzeciwu od nakazu zapłaty

 

Prawo otacza każdego z nas na co dzień. Wszystkie rodzaje ludzkiej działalności są uregulowane prawem. Nie oznacza to oczywiście, że każda dokonywana przez nas drobna, codzienna czynność ma jakąkolwiek doniosłość prawną. Jednak jest tak w przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty.

W jaki sposób działa sprzeciw od nakazu zapłaty?

skuteczny sprzeciw od nakazu zapłatyMusimy na samym początku wziąć pod uwagę fakt, że skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty należy do praw o charakterze materialnym. Oprócz tego występują także prawa na dobrach niematerialnych dotyczące działalności takich jak własność intelektualna, patenty,  prawo własności przemysłowej, wzory użytkowe, budownictwo przemysłowe, prawa do oznaczeń, prawo autorskie i pokrewne, prawa wykonawców, producentów programów, baz danych. Ta część uregulowana odrębnymi ustawami, nie ma jej w kodeksie cywilnym, ale jest to dział prawa cywilnego. Inaczej jednak z sprzeciwem od nakazu zapłaty. Jednak żeby nasz sprzeciw był skuteczny nie możemy nadużywać tego prawa i w skuteczny sposób powołać się na przykład na zarzut przedawnienia, który sprawia, że nasz sprzeciw od nakazu zapłaty będzie skuteczny. Takie właśnie prawa podmiotowe regulują klauzule generalne. Klauzule generalne odsyłają do ocen moralnych (zasad współżycia społecznego), czynników ekonomicznych (społeczo-gospodarcze przeznaczenie prawa), mierników racjonalnych (rozsądek). To przekonanie jest fundamentem systemu prawnego. Mogę podnieść zarzut odwołując się do klauzuli generalnej, gdy ktoś łamie porządek aksjologiczny, na którym nasz system prawny jest ufundowany.

Podsumowując, przysługuje nam prawo zarzutu przedawnienia jako podmiotom prawa cywilnego. W ten sposób powołując się na ten zarzut nasz sprzeciw od nakazu zapłaty będzie skuteczny. Musimy jednak pamiętać o klauzulach generalnych.