Laboratoryjne urządzenie wentylacyjne

W obecnych czasach, aby minimalizować ryzyko narażenia badacza na niebezpieczne lub toksyczne opary, pary lub pyły stosuje się dygestoria. Są to po prostu laboratoryjne urządzenia, których celem jest ochrona badacza przed szkodliwymi wyziewami. Dodatkowo chronią też przed możliwością eksplozji czy pożaru. To bardzo ważny sprzęt.

Dygestoria w laboratoriach badawczych

dygestoriumW każdym centrum badawczym prowadzącym badania nad szkodliwymi wyziewami, które mogą zaszkodzić układowi oddechowemu badacza czy też wybuchnąć albo wywołać pożar stosuje się dygestorium. To urządzenie, które ma na celu wentylację. W każdym dygestorium znajduje się przednia szyba podnoszona na regulowaną wysokość, dzięki czemu badacz może swobodnie włożyć ręce do urządzenia równocześnie utrzymując twarz za szybą. Współczesne dygestoria wyposażone są w czujniki przeciwpożarowe, sondy wykrywające najczęściej stosowane gazy toksyczne, jak również  w zabezpieczone obszary do korzystania z aparatury wrażliwej na żrące opary. W związku z tym używa się ich najczęściej w laboratoriach biologicznych, chemicznych, analitycznych, a także w produkcji przemysłowej. Urządzenie to filtrację dzieli na dwa etapy. Po pierwsze etap polegający na wykorzystaniu fizycznej bariery, a po drugie główna filtracja polegająca na zasysaniu oparów. Dlatego ważne jest, aby w tak ryzykownym środowisku pracy znajdowały się dygestoria, aby chronić zdrowie pracownika jednostki badawczej.

W sektorze zajmującym się doświadczeniami oraz opatentowaniem różnych zjawisk biologicznych oraz chemicznych powinny znajdywać się urządzenia wentylacyjne znane jako dygestoria. Służą one zasysaniu szkodliwych wyziewów, które powstają niejednokrotnie w trakcie pracy badacza. Należy chronić jego zdrowie w trakcie pracy.