Leasing, czy praca tymczasowa?

Polskie prawo pracy jasno daje do zrozumienia, że w Polsce jest możliwy leasing pracowniczy oparty na zasadach, do jakich przywykliśmy w innych formach leasingu. W przypadku leasingowanego samochodu dostajemy pojazd, którego nie stajemy się właścicielem, a jedynie użytkownikiem. Podobnie jest w przypadku leasingu pracowniczego. Dajemy możliwość pracy, ale formalnie, pracownik jest zatrudniony w innej firmie.

Leasing faktyczną opcją?

leasing pracowników z ukrainyCo oznacza, że dany pracownik jest zatrudniony w innej firmie? Otóż oznacza to, że pracownik jest zatrudniony w firmie pośrednictwa pracy, więc formalnie, w świetle przepisów praca, jesteśmy jedynie stroną korzystającą z usług osób zatrudnionych w innej firmie. Dostarczyciel pracowników ma obowiązek zapewnić pełną obsadę, w razie nieobecności jego obowiązkiem jest dostarczenie ekwiwalentnego zastępstwa. Strona korzystająca z usług pracowniczych ma zapewnić wynagrodzenie określone w umowie o leasing pracowniczy i rozlicza się bezpośrednio z pracownikiem. Jest to jedna z głównych różnic pomiędzy leasingiem pracowniczym, a pracą tymczasową. Coraz bardziej popularny jest leasing pracowników z Ukrainy. Wielu pracowników zza naszej wschodniej granicy, zwłaszcza jeżeli ich chęci do pracy są określone czasowo, decydują się na korzystanie z tego typu przywilejów. Dla nich, nie jest zobowiązaniem związać się z agencją pracy tymczasowej umową na czas nieokreślony z 1 dniowym bądź tygodniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli sami deklarują, że ich pobyt w Polsce ma charakter czasowy.

Póki co, określenie leasing pracowniczy jest bardziej określeniem roboczym, ponieważ żadne przepisy prawa nie mówią wprost o leasingu pracowniczym, a wszelkie ustalenia, których dokonał rynek pracy samoistnie, opierają się o treść ustawy o pracy tymczasowej z 9 lipca 2003 roku.