Metody badań stanu urządzeń technicznych

Prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych, jak również eksploatacji urządzeń technicznych, wymaga ciągłej dbałości o jakość materiałów. W tym celu stosuje się różnego rodzaju badania. Są one dostosowane do konkretnego obiektu, rodzaju surowca, właściwości, które są w badaniu oceniane, jak również celów, którym dane badanie służy.

Korzyści metod nieniszczących

badania nieniszcząceW zależności od tego, czy struktura materiału ma być zachowana w nienaruszonym stanie, czy też może ulec destrukcji, stosuje się badania nieniszczące bądź niszczące. Te pierwsze, z angielskiego zwane Non-Destructive Testing, są sposobem oceny stanu obiektu bez istotnego wpływu na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe. Służą do wykrywania nieciągłości materiałowych (defektoskopia), oceny właściwości materiałów (strukturoskopia) i określenia gabarytów obiektów (metrologia). Należy zaznaczyć, że badania niszczące dostarczają więcej informacji dotyczących badanej próbki i całego elementu, jednakże dalsze wykorzystywanie elementu badanego nie jest już możliwe. Z tego powodu wykonywane są one na urządzeniach już nieużytkowanych. Badania nieniszczące mogą natomiast być z powodzeniem wykonywane na działających obiektach. Taka jest zresztą ich funkcja. Nie psują w żaden sposób urządzenia, przeznaczone są więc dla  układów będących w użyciu. Ich rolą jest wczesne wykrycie defektów i zapobieżenie ewentualnej awarii. Pozwalają więc na prawidłowe funkcjonowanie różnego rodzaju maszyn, co ma wielkie znaczenie dla prawidłowej pracy instalacji przemysłowych.

Badania nieniszczące przeprowadzane są na różne sposoby. Do podstawowych metod należą: magnetyczno – proszkowa, penetracyjna, radiograficzna, ultradźwiękowa oraz wizualna. Ich wykonanie wymaga oczywiście odpowiedniej wiedzy i przygotowania fachowego. Nie wystarczy bowiem dokonać badań, lecz jeszcze właściwie zinterpretować wyniki.