Odpady powstające w chemii nieorganicznej, organicznej i inne

 

Każda firma zajmująca się przetwórstwem, produkcją musi pozbywać się odpadów, które powstają w tych procesach. Odpady niebezpieczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych koszów na śmieci. Zawsze powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznaczone.

Opisywanie odpadów niebezpiecznych przed wywozem i utylizacją

kody odpadówPóźniej zamawia się firmę, która odbiera takie odpady, wywozi na konkretne składowiska odpadów lub utylizuje. Obecnie powstaje bardzo dużo odpadów, a wiele z nich zawiera substancje, które zagrażają nie tylko środowisku naturalnemu, ale również zdrowiu i życiu człowieka. Zgodnie z rozporządzeniem ministra każdy rodzaj odpadu posiada odpowiedni kod. Tym kodem trzeba opisywać gromadzone odpady, bo tylko wtedy firma wywożąca będzie wiedzieć, jak je utylizować i jak się z nimi obchodzić. Właśnie dlatego kody odpadów są bardzo ważne i należy zapoznać się z albo z rozporządzeniem albo katalogami kodów udostępnianymi przez firmy wywożące odpady. Szczególnie dużo odpadów powstaje w firmach, które zajmują się chemią nieorganiczną. Są to bardzo niebezpieczne odpady, które powinny być bezwzględnie utylizowane. Mogą to być odpady zawierające różnego rodzaju kwasy nieorganiczne. Wystarczy wyróżnić tutaj kwas chlorowodorowy (bardzo silny kwas solny), kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy, azotowy i inne. To samo dotyczy silnych wodorotlenków jak np. wodorotlenek sodowy, potasowy (tak zwane ługi żrące), wodorotlenek amonowy, wapniowy.

Odpady mogą zawierać sole (bardzo niebezpieczne cyjanki), metale ciężkie i nie tylko. Na szczególną uwagę zasługują odpady zawierające takie metale ciężkie jak arsen czy rtęć – te oznaczane są innymi kodami. Odpady powstają też w oczyszczalniach ścieków. To samo dotyczy chemii organicznej – tu również powstaje wiele groźnych odpadów, które muszą zostać zutylizowane.