Roboty produkcyjne do zakładu

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest ciągle postępującym i powszechnym zjawiskiem. Maszyny zastępują fizycznych pracowników przede wszystkim wszędzie tam, gdzie wykonywana jest praca monotonna, męcząca, i nużąca, aczkolwiek potrzebna przez cały czas działania linii produkcyjnej. Do modernizacji zakładów przede wszystkim służą roboty wielozadaniowe i automaty produkcyjne.

Wielofunkcyjne automaty do produkcji przemysłowej

ramiona robotyczneMimo odmiennych funkcji, do jakich są wykorzystywane, najpopularniejszymi automatami, wprowadzanymi do inwentarzy zakładów przemysłowych są roboty składające się z ramion, wyposażonych w narzędzia niezbędne do wykonywania danego zadania, oraz z jednostki centralnej. Tego rodzaju ramiona robotyczne mogą wykonywać niezliczoną ilość zadań, gdyż ich budowa umożliwia konfigurację nie tylko ich pracy, ale również i narzędzi w jakie są wyposażone. Roboty mogą być więc wykorzystane do wykonywania najbardziej powtarzalnej, męczącej psychicznie pracy, umożliwiając przekierowanie fizycznych pracowników do zadań wymagających inwencji i indywidualnego podejścia do wykonywanej pracy. Każdy robot produkcyjny może być błyskawicznie przeznaczony do innego zadania, gdyż programy sterowania takimi urządzeniami pozwalają na włączenie wielu odmiennych trybów pracy, niejednokrotnie przeznaczonych do całkowicie innego zadania niż to, które jest przez ową maszynę aktualnie wykonywane.

Narzędzia robotów, natomiast, są łatwe do wymiany i demontażu, dzięki czemu maszyna może być wyposażona w nowe narzędzia, ulepszenia czy też inne wersje tego samego wyposażenia błyskawicznie, w czasie nie dłuższym niż kilkanaście minut. Roboty i automaty produkcyjne sprzedawane są najczęściej jako prekonfigurowane maszyny, choć bardzo łatwe w konfiguracji.