Stal dla wymagających

Wszystkie zakłady i firmy pracujące w różnych gałęziach przemysłu energetycznego, ze względu na bardzo trudne i wymagające warunki pracy, potrzebują do swojej pracy i działania specyficznych narzędzi, odpornych na wszelakie stosowane środki chemiczne a przede wszystkim na wysokie temperatury.

13CrMo4-5 materiał doskonały dla energetyki

stal 13CrMo4-5Do tworzenia narzędzi pracy i budowania  infrastruktur  przesyłowych, używa się niskostopowej stali, będącej mieszanką chromowo –molibdenową o dość niskiej, w porównaniu do innych stali, zawartości węgla. Stal 13CrMo4-5 to gatunek stali kotłowej, stosowanej do pracy w wysokich temperaturach. Wykazuje ona bardzo dobrą podatność na obróbkę plastyczną, zarówno na zimno jak i na gorąco. Jest bardzo dobrze obrabialna i łatwa do spawania. Wszystkie te procesy, nie wpływają na pogorszenie jego cech wytrzymałościowych względem wysokich temperatur czy odporność na środki chemiczne. Wszystkie wymienione zalety decydują o tym, iż ten typ stali jest szeroko wykorzystywany do produkcji podzespołów dla przemysłu energetycznego i chemicznego. Wykazuje zwiększoną odporność na działanie wodoru a także zdecydowanie wolniej ulega procesowi korozji w zetknięciu z para wodną. Jest świetnym materiałem na armaturę do instalacji odprowadzających parę i inne związki czyli kolana, trójniki, kołnierze i dennice. Wykonuje się z niej również pręty, odkuwki, tuleje, płaskowniki i blachy gorącowalcowane o różnej grubości. Wszystkie te detale , pracują później w różnego rodzaju zbiornikach ciśnieniowych, turbinach, kolektorach pary czy też kotłach.

Specyfika przemysłu energetycznego sprawia, że zużywalność sprzętu jest bardzo wysoka. Częste przestoje i awarie są niepożądane, choćby ze względu na koszty jakie za sobą pociągają. Wynalezienie stali chromowo-molibdenowej znacznie zmniejszyło awaryjność i konieczność remontów w układach o wymagających parametrach pracy.